Υπηρεσίες

           ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Η γνώση της δημιουργίας στρατηγικών αποφάσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Αξιολογώντας δε τις καλύτερες και αποδοτικότερες επιλογές και λύσεις, όπως Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία και αποτελούν μορφές αποδοτικής επένδυσης γινόμαστε «αρωγός» στην βιώσιμη ανάπτυξη του πελάτη μας. Περισσότερα

Εκτός από τις κλασικές πηγές χρηματοδότησης, μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων, παρέχουμε την υποστήριξη στην εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων και από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως επενδυτικά κεφάλαια (FUNDS, VENTURE CAPITAL) της Ελληνικής και Παγκόσμιας Αγοράς.          Περισσότερα

 

                                       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Αναπτυξιακή στρατηγική επιχειρήσεων, καθώς και κάθε κρίσιμο στρατηγικό σημείο απαιτεί εμπεριστατωμένες, επαγγελματικές και πρωτότυπες λύσεις. Το σύγχρονο Management (Διαχείριση) έχει διττό καθήκον, το marketing & την καινοτομία. Περισσότερα

                                  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (manαgement) — MARKETING

Οι Οικονομοτεχνικές μελέτες είναι το πλέον χρήσιμο εργαλείο για να ελέγξουμε την, έως σήμερα, πορεία μιας επιχείρησης αλλά και το μέσο προκειμένου να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις οριοθετώντας, στοχεύοντας και δίνοντας λύσεις για το μέλλον. Περισσότερα

                                                   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΑΜΑΚ δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά με γνώμονα τις  ανάγκες των πελατών της όπου, αφού τις εξετάσει, σε συνεργασία με γνωστά πρακτορεία στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει εκείνα τα ασφαλιστικά προϊόντα που θα τις καλύψουν πληρέστερα και πιο οικονομικά. Περισσότερα

                                  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ