...Διαχείριση

Η υπεροχή και η ορθολογική χρήση των πόρων, σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση, μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Η ΠΑΜΑΚ προσφέρει, όχι περιοριστικά, τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 

Þ Σχεδιασμός της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης μέσω Χρηματοοικονομικού Management, Strategic Marketing, Planning κ.λ.π.

Þ Εύρεση των απαιτούμενων επιχειρηματικών πόρων και του κατάλληλου τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης

Þ Διαχείριση λειτουργιών Διοίκησης και Παραγωγής

Þ Στρατηγικές λύσεις Ανάπτυξης αγοράς

Þ Έρευνα αγοράς – marketing προϊόντων και υπηρεσιών

Μέσα από εξειδικευμένες μελέτες,  παρέχουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση.

 

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης, εξετάζονται θέματα που αφορούν το marketing, την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και τα οικονομικά αποτελέσματα του έργου.

 

 

management@pamak.org