Συνεργασίες

DIONIC ENERGY

Η δραστηριότητα της Dionic Energy εντάσσεται στην γενικότερη παρουσία του Ομίλου στον τομέα της Ενέργειας και έρχεται να καλύψει μια ανάγκη της αγοράς για παρουσία σοβαρών και αξιόπιστων προμηθευτών που μπορούν να εγγυηθούν το λεπτομερή και προσεγμένο σχεδιασμό, την προμήθεια ποιοτικών και κατάλληλων προϊόντων, την επαγγελματική υλοποίηση του έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία του για διάστημα άνω των 25 ετών.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε στην πράσινη επιχειρηματικότητα και έχουμε δημιουργήσει ειδικά τραπεζικά προϊόντα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα και το κίνητρο για βιώσιμες & κερδοφόρες επενδύσεις, σε επίπεδο ιδιωτών και επιχειρήσεων.

TENESOL HELLAS

Η Tenesol, μια διεθνής, καθετοποιημένη εταιρεία διαχείρισης ηλιακής ενέργειας με υψηλή ανάπτυξη, ενεργεί για λογαριασμό επιχειρήσεων, τοπικών αρχών, καθώς και ιδιωτών. H Tenesol εφευρίσκει, σχεδιάζει, κατασκευάζει, εγκαθιστά και διαχειρίζεται συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης ηλιακής ενέργειας. H Tenesol αποτελεί πρότυπο αναφοράς για τον τομέα της, είναι θυγατρική των ομίλων EDF και Total, και σήμερα διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής μονάδων και εξαρτημάτων, μία στη Γαλλία (Τουλούζη) και  άλλη στη Νότιο Αφρική (Κέιπ Τάουν).

ILION ENERGY

Η Ilion Energy Construction είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταικών.

MARTIFER  SOLAR HELLAS

Η Martifer Solar εξειδικεύεται στην παροχή ηλιακών φωτοβολταϊκών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της. Παραδίδουμε στους πελάτες μας ένα τελικό επενδυτικό προϊόν, με εγγυήσεις λειτουργίας και απόδοσης.

Για την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των επενδυτικών έργων προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδιασμού και μελετών και όχι μόνο.

 

Παρουσίαση των στρατηγικών συνεργατών μας!

Οι σύγχρονες αγορές απαιτούν νέα «προϊόντα» και «υπηρεσίες».

Ενημερωθείτε και αξιοποιήστε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της ΠΑΜΑΚ, καταθέτοντας στο μέλλον σας, ως πελάτες ή συνεργάτες, «προστιθέμενη αξία».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των συνεργατών μας μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες τους.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ

Ο ΗΡΩΝ δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία, μέσω των εταιρειών ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (ΗΡΩΝ Ι) και ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ (ΗΡΩΝ ΙΙ), αντίστοιχα.

Από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι και σήμερα, στις εν λόγω εταιρείες συμμετέχουν κατά 50% έκαστος, οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Gaz De France Suez.

 

EUROCORP—ASSYA GROUP

Η Eurocorp Securities ΑΠΕΥ η οποία  ιδρύθηκε το 1989, αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες ελληνικές εταιρίες στην ανάπτυξη και εκτέλεση διασυνοριακών επενδυτικών υπηρεσιών. Στο ευρύ πεδίο υπηρεσιών που καλύπτει, περιλαμβάνονται χρηματιστηριακές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής. Από τα μέσα του 2011 η Εurocorp Securities AΠΕΥ είναι μέλος του διεθνούς Επενδυτικού Ομίλου της ΑSSYA Group Financiere.