Ορισμένοι προσαρμοζόμαστε στις νέες προκλήσεις με νέα projects ...

Η Εταιρεία διαθέτει στελέχη με πολύχρονη εμπειρία και γνώση στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές, με επιστημονική κατάρτιση, ευελιξία και επαγγελματική ακεραιότητα.

Αναλύοντας το μέγεθος της αγοράς-στόχου, το ύψος της εγχώριας παραγωγής και των εισαγωγών - εξαγωγών, οργανώνουμε κινήσεις προκειμένου να επεκτείνουμε το Πελατολόγιο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και τον ορθολογικό ανασχεδιασμό των δικτύων διανομής των προϊόντων τους.

Σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα νέο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον με κύριες παραμέτρους, αφενός τη σοβούσα οικονομική κρίση και αφετέρου τα νέα δεδομένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα εν λόγω γεγονότα επιβάλλουν όσο το δυνατόν καλύτερη, οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων για βελτιωτικές αλλαγές.

Οι λύσεις που προσφέρει η ΠΑΜΑΚ είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς για παρουσία σοβαρών και αξιόπιστων προμηθευτών, που μπορούν να προσφέρουν λεπτομερή, προσεγμένο σχεδιασμό και προμήθεια ποιοτικών και κατάλληλων προϊόντων ή υπηρεσιών. (Παροχή Συμβουλευτικής & Χρηματοπιστωτικής Υποστήριξης στις Πολυκατοικίες / short list in Young Businessman Competition 2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

MANAGEMENT — ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ — BUSINESS OPPORTUNITIES ABROAD

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ — Α.Π.Ε & ΚΤΙΡΙΑ

Μελέτες — Νέα Έργα