επανΑσχεδιάζουμε το μέλλον σας!

 

Η «ΠΑΜΑΚ Μελετητική - Συμβουλευτική» ιδρύθηκε από έμπειρους εκπροσώπους του Τραπεζικού & Χρηματιστηριακού χώρου, της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και του Marketing και αποτελεί μια δυναμική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών. Στόχος της εταιρείας μας είναι να εισάγει και να εφαρμόσει υπηρεσίες Τραπεζικών και λοιπών Χρηματοοικονομικών διαμεσολαβήσεων (brokerage) με καινούργιο τρόπο στην εγχώρια αγορά.

 

Για μια σύγχρονη επιχείρηση δεν υπάρχουν δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, παρά μόνο έξυπνες και τεκμηριωμένες λύσεις!

Όραμά μας:

Να γίνουμε αρωγοί των σύγχρονων επιχειρήσεων και να παρέχουμε τις θεμελιώδεις βάσεις που επιβάλλονται από τις σημερινές συνθήκες, της δυναμικά εξελισσόμενης αγοράς, με προσανατολισμό στον «άνθρωπο και την κοινωνία».

 

Στόχος μας:

Να εδραιωθούμε ως κέντρο εξυπηρέτησης «one-stop, Re-consulting center», προσφέροντας ποικιλία διαφορετικών, αλλά και συμπληρωματικών, σε κάποιες περιπτώσεις υπηρεσιών.

ΑΘΗΝΑ

info@pamak.org

Επικοινωνία: