Επικοινωνία

 

ΠΑΜΑΚ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ—ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

info@pamak.org

Τμήμα Συμβουλευτικής:                consult@pamak.org

Τμήμα Ενέργειας:                          power@pamak.org

Τμήμα Επενδύσεων:                      invest@pamak.org

Τμήμα Management:            management@pamak.org

Τμήμα Ασφαλιστικών:               insurance@pamak.org