...Επενδύσεις

Εκτός από τις κλασικές πηγές χρηματοδότησης, παρέχουμε την υποστήριξη στην εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως:

Þ Ιδιωτικά κεφάλαια

Þ Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital & Private Equity)

Þ Joint Ventures

Þ Angel Investors

invest@pamak.org

Ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη στον χρηματοπιστωτικό χώρο σήμερα είναι η απαξίωση των «παραδοσιακών» (καταθετικών) επενδυτικών προτάσεων και η εντυπωσιακή διάθεση ολοένα πιο σύνθετων επενδυτικών οχημάτων που μπορούν και προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.

 

Εμείς στοχεύουμε να καταρτίσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα τον σύγχρονο επενδυτή με κριτήρια, μεθοδολογία και εργαλεία τέτοια, έτσι ώστε να κατανοήσει, να αποτιμήσει, να συγκρίνει και να λάβει τη βέλτιστη, κατά περίπτωση, επενδυτική απόφαση προς όφελός του.