...Ενεργειακά

Τα δεδομένα της green οικονομίας επιτάσσουν:

à Ένα νέο, ραγδαία αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από την «πράσινη» ενέργεια.

à Μονόδρομο την έρευνα και εκμετάλλευση των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.

à Ανανεώσιμες «Επενδύσεις» με Αξία.

· Οι κλιματικές αλλαγές είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

· Τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται, αλλά και όσες δρομολογούνται δημιουργούν σημαντικές προοπτικές κερδών.

· Η τρέχουσα συγκυρία στις αγορές ευνοεί τις όποιες «τοποθετήσεις» σε ενεργειακά προϊόντα.

 

Σημαντικοί λόγοι ανάπτυξης της «πράσινης» ενέργειας θεωρούνται:

à Η ανησυχία για την υπερθέρμανση του πλανήτη και οι νέες πολιτικές.

à Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η ανάγκη σταδιακής απεξάρτησης από την «οικονομία των υδρογονανθράκων».

à Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης.

à Το χαμηλό κόστος ανάπτυξης και εφαρμογής των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

power@pamak.org